Kantin İhale Duyurusu

ÇUMRA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SEDAT ÇUMRALI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ\r\n\r\nKANTİN İHALE İLANI (DUYURUSU)\r\n\r\nA)  Aşağıda yer Alan Çumra İlçesi Çumra Sedat Çumralı  Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Kantin\r\n\r\nihalesi  2886  Sayılı   Devlet  İhale  Kanununun  35/d  ve  51/g  maddeleri,  31.05.2005  tarih  ve  25831\r\n\r\nsayılı    Resmi  Gazetede  Yayımlanan  “Okul  Aile  Birliği  Yönetmeliği  ve  Milli  Eğitim  Bakanlığı\r\n\r\nStrateji Geliştirme Başkanlığının 03.03.2006 tarih ve 2006/18 Sayılı   genelgesi gereğince pazarlık\r\n\r\nusulü ile kiraya verilecektir.\r\n\r\n1. SEDAT ÇUMRALI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ\r\n\r\nB) İhale dokümanı, ihaleye katı lmak isteyen istekliler tarafından, Çumra İ lçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktı r. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Çumra Şubesi 40145247-5002 Kantin Gelirleri hesabına ihale doküman bedeli 50.00 TL yatıracak ve alacağı dekont ile Müdürlüğümüze gelecektir)\r\n\r\nC) İhale Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g. Maddeleri gereğince pazarlık usulsü ile yapılacaktır.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

İHALESİ YAPILACAK LİSENİN İSMİ, İHALE TARİHİ VE SAATİ
A.   10 Ocak  2011 Pazartesi   günü ihalesi yapılacak olan okul
Okulun Adı İhale Saatleri
1. SEDAT ÇUMRALI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 10:00.

\r\nD) Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Okulun Adı Yıllık
Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat Mk(TL)
1. Sedat Çumralı  Kız Teknik
Ve Meslek Lisesi

\r\nE) 10 Ocak 2011Pazartesi günü kantin ihalesi yapılacak olan okul adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

OKUL ADI ÖĞRENCİ OKUL ADRESİ
MEVCUDU
Çumra Sedat Çumralı 342 Baraj Mah. Cahit AküzümCad. No:112
Kız Teknik Ve Meslek Çumra / KONYA
Lisesi

\r\nF) İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA\r\n\r\nBELİRTİLMİŞTİR..\r\n\r\n1)  Dilekçe (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecektir.)\r\n\r\n2)  İkametgâh Senedi (Son 6 ay içersinde alınmış olmalı)\r\n\r\n3)  Nüfus cüzdanı  fotokopisi (Muhtarlık Onaylı)\r\n\r\n4)  Sabıka kaydı  (Son 6 ay içersinde alınmış olmalı)\r\n\r\n5)  Kantin işletmesine engel olmadığını  belirten sağlık raporu\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

6) Büyükşehir   belediyesi   sınırları      içerisinde,   başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı.
(Konya Kantinciler Odasından alınacak)
7) İhale Dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)
8) Geçici teminat dekontu.(1*bir*yıllık muhammen bedelin     %     10     i     olan     Çumra
Malmüdürlüğü veznesine Sedat Çumralı  Kız Teknik Ve Meslek Lisesi Kantin geçici teminatı diye

\r\nyatırılacaktır.\r\n\r\n9) Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi; “ T.C Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı Genelgesi’nin 16. maddesine göre; katılımcılarda öncelikle kantin işletmeciliği alanında ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı takdirde sırası ile kalfalık o da bulunmadığı takdirde kurs bitirme belgesi istenmesi gerekmektedir. Kantin işletmeciliği meslek dalı, 3308 sayılı kanun kapsamına alındığından, Kantin işletmeciliği ustalık belgesi bulunmayan fakat halen kantin işleten kişilerle, kantin iş letmek için ihalelere girmek isteyen kişilerin sahip oldukları kalfalık ve kurs bitirme belgelerini en yakın mesleki eğitim merkezi müdürlüğüne müracaat ederek denkliğini yaptı rıp ustalık eğitimini tamamlamaları zorunlu görülmektedir.” (Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme belgesi veya işyeri açma belgelerinden en az birinin asl ı. Bu Belgeler Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınmış olması veya başka bir kurumdan alınmışsa Mesleki Eğitim Merkezlerinden denklik İşleminin yapılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye alınamazlar)\r\n\r\n10-Vergi borcu yoktur yazısı. 11-Teklif Mektubu\r\n\r\nG)İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR. 1-T.C. Vatandaşı olmak.\r\n\r\n2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.. 3-Gerçek kişi olmak\r\n\r\n4-İhaleden men yasağı  almamış olmak.\r\n\r\nNOT: İhaleye öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi olanlar katılacak, yoksa sırasıyla kalfalık, çıraklık, kurs bitirme belgesi veya iş yeri açma belgelerinden birine sahip olanlar katılabilirler.\r\n\r\nH) Okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, Konya Kantinciler Odası temsilcisinin ve müstecirin katılımıyla oluşturulan komisyonca Kantin Sabit Tesis değeri olarak tespit edilmiştir.\r\n\r\nNOT: BU İHALE DUYURUSU 10 Ocak 2011 Pazartesi Günü Saat 10.00’a kadar aşağıda belirtilen yerlerde yayınlanacaktır.\r\n\r\n1-ÇUMRA İLÇE MİLL İ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE 2-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE\r\n\r\n3-ÇUMRA SEDAT ÇUMRALI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİNDE\r\n\r\n4- ÇUMRA SEDAT ÇUMRALI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ WEB SİTESİNDE\r\n\r\nKANTİN İHALE KOMİSYONU\r\n\r\n\r\n

Tags:

  kantin ihaleleri  kantin işletmeciliği ustalık belgesi  çumra iş ilanları  kantin ihalesi nasıl yapılır  kantin işletmeciliği ustalık belgesi nasıl alınır  kantin işletme belgesi nasıl alınır  okul kantin ihalesi nasıl yapılır  kantin ihaleleri ankara 2011  okul kantin ihaleleri  ankara kantin ihaleleri 2011  hastane kantin ihaleleri 2011  kantin işletme belgesi  kantin ihaleleri nasıl yapılır  kantin işletme belgesi nerden alınır  ankara kantin ihaleleri  okul kantin ihaleleri nasıl yapılır  ankara okul kantin ihaleleri 2011  konya kantin ihaleleri  kantin ihalesi  kantin ustalık belgesi nasıl alınır  
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir